Boxen startar inte

1. Se till att strömkabeln är kopplad till boxen och till ett eluttag.
2. Om den redan var kopplad till ett eluttag, testa med ett annat.
3. Dra ut strömkabeln i 30 minuter och koppla därefter in den på nytt.
4. Om åtgärderna ovan inte fungerar, kontakta oss.