Det kommer inget ljud ur högtalarna

1. Säkerställ att ljudkabeln är ansluten både till din enhet och till förstärkaren.
2. Se till att förstärkaren är igång och att volymen på förstärkaren inte är för låg.
3. Har du valt rätt källa på förstärkaren? Den ska heta samma som den ingång du anslöt ljudkabeln till. Den vanligaste källan/ingången är märkt AUX.
4. Se över volymen på enheten du spelar från (Surfplatta, Smart Phone eller Dator) och se till att du inte har den på ljudlös.
5. Testa att spela streamen genom enhetens inbyggda högtalare. Om den inbyggda högtalaren fungerar är felet troligtvis relaterat till antingen ljudkabeln eller förstärkaren och du behöver kontakta din IT-ansvariga.