Musikbanken - Beställa konto

Hej!

Följ instruktionerna för att beställa ett konto till Musikbanken.

Beställningen är uppdelad i två formulär, konto och organisation, beroende på om vi har era organisationsuppgifter sedan tidigare eller inte.

Konto

Konto innefattar själva Musikbanken-kontot. Här vill vi veta vem som beställer kontot, vilken emailadress kontot ska vara registrerat på samt när ni vill bli inbjudna till Musikbanken.
Om du väljer ett datum som infaller på en helg eller en helgdag kommer du bli inbjuden på nästkommande vardag.

1 beställning = 1 konto. Det går inte att beställa flera konton under en och samma beställning.

Du kommer få en orderbekräftelse så fort din beställning är bekräftad.

Organisation

Organisation innefattar avtalet, dvs avtalsstart, kontaktperson och faktureringsuppgifter. Formuläret ”Organisation” behöver ni endast fylla i vid ett tillfälle, därefter kan ni beställa hur många konton ni vill framledes –
Välj endast er organisation under ”konto” vid nästa beställning!

Hur vet vi om vår organisation finns registrerad eller inte?
– Under beställningsformuläret ”Konto”, klicka på ”+ ” och sök/leta upp er organisation i listan. Om ni hittar er organisation så är det fritt fram att beställa ett konto under beställningsformulär ”Konto”, dvs, ni behöver inte fylla i efterfrågade organisationsuppgifter.