Sätt puls på ditt varumärke med designad musik

Du vill skapa rätt associationer till ditt varumärke. Mycket arbete, energi och pengar har lagts på rätt inredning, rätt grafiska uttryck och rätt marknadsföring i köpta kanaler. Allt finns på plats för alla sinnen. Nästan.

Vad menar vi med designad musik?

Designad musik är att skapa ett musikkoncept som förstärker upplevelsen och genererar en positiv laddning av ett varumärke. Vår arbetsmetod bygger på att hitta den musik och ljudbild som speglar just er och attraherar er målgrupp. Resultatet streamas sedan ut till alla platser ni verkar på. Stockholm, New York eller Borås? Var ni än möter era kunder så blir varumärket tydligt och med Royal Streamings skräddarsydda lösningar blir det samtidigt enkelt och kostnadseffektivt för er.

Såhär kan det låta hos våra kunder

Hur går det till?

För att skapa ert musikkoncept måste vi först lära känna ert varumärke. Tillsammans med er börjar vi därför med att identifiera de viktigaste känslor och associationer som ni vill väcka.

Vi testar olika spår och landar i det som mest effektivt ringar in varumärket. När musikkonceptet nu är på plats är det bara att trycka på play för er egen unika kanal.

Royal Streaming är en komplett musiklösning och hos oss finns all nödvändig kompetens för att leverera det du kommer behöva inom musik, teknik, rättigheter och support.

Royal Artist – En unik musikprofil till lägre kostnad

När du väljer Royal Artists skapar vi din musikprofil utifrån Skandinaviens största samlade musikkatalog med nya osignade artister. Det här är inte bara en möjlighet till ett helt unikt uttryck – det är även en smart ekonomisk lösning för dina butiker.
Processen är densamma, musiken vi väljer ska förstärka upplevelsen för kunden, spegla varumärket och vara i linje med företagets strategiska inriktning, men du slipper kostsamma rättighetsavgifter för framförandet. Givetvis får alla artister betalt men det sker direkt från oss till upphovsrättshavaren utan mellanhänder.

Prova fritt i 30 dagar

Royal Adsell – Din egen reklamradio

Med Royal Adsell kan du välja att sända egna aktuella erbjudanden för att öka försäljningen på plats eller för att sälja reklamplats i din egen kanal. Vi producerar reklam- och infomeddelanden efter färdigt manus från dig eller från ett underlag som vi tar fram tillsammans. Dessa läggs sedan in i din tidsstyrda musiktjänst för att förstärka kampanjer eller ge information till dina kunder.

Kontakta oss så berättar vi mer 

Teknik på dina villkor

Royal Streamings musiktjänster är teknikoberoende. Med det menar vi att den lösningen anpassas efter de förutsättningar som finns hos er för att nå högsta möjliga kvalitet. Finns det redan hårdvara som exempelvis datorer eller iPads på plats så kan ni enkelt nyttja vår app, Royal Play. Saknas sådan teknik så får ni istället en musikbox av oss som lätt kopplas till förstärkaren. Vilken lösning ni än väljer så har ni alltid samma möjligheter till tidsstyrning och Royal AdSell.
Skulle ni ha andra typer av tekniska system på plats som ni vill integrera med våra tjänster så hjälper vi till att hitta bästa möjliga lösning.

Kontakta oss