Vad är Stim?

Stim står för Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå. Det är en upphovsrättsorganisation som bland annat hjälper sina medlemmar att få betalt när någon använder deras musik.

Hur fungerar Stim?
När en artist eller musikskapare ansluter sig till Stim kan personen eller personens musikförlag låta Stim förvalta de ekonomiska rättigheterna som musikskaparen har. Artisten registrerar sina verk i deras register och registret delas även med utländska motsvarigheter till Stim. Alla som är anslutna till registret kan sedan få Stimpengar baserat på avtalet mellan musikskaparen eller musikförlaget och Stim.

Vad är Stimpengar och vad betalar Stim?
Den ersättning som Stim delar ut kallas vanligtvis för Stimpengar. Dessa pengar kommer från företagen som använder sig av musiken. Stim tillhandahåller verktyg som gör det lätt för företagen att rapportera musikanvändandet, från hur mycket musiken används till vilka låtval som görs och mycket mer. På så sätt blir det även enkelt att räkna ut hur mycket som ska betalas. En liten butik behöver inte betala lika mycket som ett stort hotell. Även musik som används, streamas eller spelas live rapporteras in till Stim.

Vad innebär Stim för företagarna?
Om du vill använda musik i dina lokaler, oavsett om du har en restaurang, ett hotell, en butik eller någon annan typ av verksamhet, behöver du en licens från Stim. Du kan skaffa en licens genom Stim på egen hand men du kan även få hjälp med licenshanteringen av oss. Vi på Royal Streaming erbjuder en komplett musiklösning, vilket innebär att vi tar hand om allt som handlar om licenser och rättigheter åt våra kunder. Exakt hur mycket ett företag ska betala i licensavgift beror bland annat på vilken typ av verksamhet man bedriver, olika verksamheter har olika priskategorier. Det går även att betala i förskott istället för i efterskott, något som också påverkar licensavgiftens storlek. Vill du veta mer om hur du använder musik lagligt i din verksamhet, eller är du intresserad av våra musiklösningar, hör gärna av dig till oss så berättar vi mer!

Kontakta oss