Musiken som guide


Hur vill du att människor uppfattar ditt varumärke? I dagens samhälle har kunden oändliga valmöjligheter och en tydlig marknadsprofil är en självklarhet.
Vad kan man då som företag göra för att stå ut från mängden och samtidigt ha en tydlig image som ständigt är närvarande? Genom att använda sig av ”rätt” musik kan man guida besökarna och därmed stärka varumärkets profil.
Inom forskarvärlden talar man om begreppet ”musical fit” som belyser vikten av musik inom marknadsföring och försäljning. Genom att spela musik som tilltalar en yngre målgrupp förstärks varumärkets ungdomliga approach och varumärkets identitet blir mer lättförståligt. Forskare har även visat att människor minns produkter bättre när musik och produkt matchar. Detta och mycket mer studerade jag som musikpsykologistudent på Uppsala Universitet.
Men hur ska man då veta vad som är ”rätt” musik? Det är vårt jobb.