Uppsala International Business Forum

Förra veckan anordnades Uppsala International Business Forum, ett event anordnat av Almi och en hel del andra samarbetspartners med fokus att prata om internationell tillväxt i Uppsalaregionen. Bland deltagarna fanns bland andra kommunen, universitetet och näringslivet representerade.
Vår VD Gustav Nordlindh var inbjuden som en av talarna för att bland annat berätta om Royal Streamings internationalisering och tillväxt och om vår senaste satsning i Asien. En mycket trevlig och väl anordnad dag som vi hoppas återkommer även nästa år.
Vill du läsa mer om evenemanget kan du göra det här.
https://www.ukk.se/program/uppsala-international-business-forum/