Vikten av rätt musik

Untitled-1

 Det händer mycket inom musikbranschen vilket vi på Royal Streaming tycker är spännande! In-store music får alltmer uppmärksamhet från både företagare, kunder och i media. Även forskarvärlden har hakat på trenden och nyligen presenterade HUI Research en ny rapport som belyser musikens effekter på konsumenters beteende (se bifogad artikel).

 Forskningen visar att det är viktigt med en matchning mellan musik och varumärke för att få önskad effekt av musikprofilen. Företag måste även inse att musiken interagerar med andra faktorer i lokalen så som trängsel. Det är därför viktigt att arbetet med musik i kommersiella miljöer är både genomtänkt och noga planerat.

 Rapporten fastställer även att musik är en mycket viktig del av många människors liv. Människor använder sig av musik för att signalera sin personlighet till andra och bedömer även andras personlighet utifrån deras musikpreferenser. Företag kan med andra ord använda musiken för att beskriva vilka de är och även signalera en gemenskap till just sitt kundsegment.

 Detta är vi som musikleverantörer fullt medvetna om och skulle ni ha några frågor kring ämnet finns Royal Streaming alltid här för att besvara alla era frågor.

Läs hela artikeln från DN här!